CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Compactness properties of operator multipliers

Kate Juschenko (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Rupert Levene ; I. G. Todorov ; Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Journal of Functional Analysis Vol. 256 (2009), 11, p. 3772-3805.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-01. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 102517

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur