CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Zonoids induced by Gauss measure with an application to risk aversion

Christer Borell (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics (1980-0436). Vol. 6 (2009), p. 133-147.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-01. Senast ändrad 2017-07-03.
CPL Pubid: 102514

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur