CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Zonoids induced by Gauss measure with an application to risk aversion

Christer Borell (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Alea Vol. 6 (2009), p. 133-147.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-01.
CPL Pubid: 102514

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik
Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur