CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Summations and transformations for multiple basic and elliptic hypergeometric series by determinant evaluations

Hjalmar Rosengren (Institutionen för matematik) ; Michael Schlosser
Indagationes Mathematicae Vol. 14 (2003), p. 483-514.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Using multiple q-integrals and a determinant evaluation, we establish a multivariable extension of Bailey's nonterminating 10-phi-9 transformation. From this result, we deduce new multivariable terminating 10-phi-9 transformations, 8-phi-7 summations and other identities. We also use similar methods to derive new multivariable 1-psi-1 summations. Some of our results are extended to the case of elliptic hypergeometric series.Denna post skapades 2009-12-01. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 102509

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur