CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Unitarazibale representations and fixed points of groups of biholomorphic transformations of operator balls

M.I. Ostrovskii ; Victor Shulman ; Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Journal of Functional Analysis Vol. 257 (2009), p. 2476-2496.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-01.
CPL Pubid: 102508

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur