CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High frequency properties of silicon-on-insulator and novel depleted silicon materials

Mikael Johansson (Institutionen för mikroelektronik) ; Jonas Berg (Institutionen för mikroelektronik) ; Stefan Bengtsson (Institutionen för mikroelektronik)
Solid State Electronics (0038-1101). Vol. 45 (2001), 4, p. 567-573.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 10248

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur