CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High power compact multiplier sources and imaging applications

Josip Vukusic (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Tomas Bryllert (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Arne Øistein Olsen ; Biddut Banik (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
International Symposium on Terahertz Science and Technology between Japan and Sweden (1652-0769). p. 36-37. (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]

Invited presentation at the Japan-Sweden Terahertz Symposium (JSTS), 18-20 November 2009, Göteborg, Sweden.Denna post skapades 2009-11-30. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 102459

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)
Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Elektronik
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur