CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LCA of Emerging Technologies: A Methodological Framework

Björn A. Sandén (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) ; Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Karl Jonasson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) ; Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Magnus Karlström ; Anne-Marie Tillman (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) ; Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
LCM 2005 - Innovation by Life Cycle Management Vol. 1 (2005), p. 37-41.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 10244

 

Institutioner (Chalmers)

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)
Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur