CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of Chemical Imaging in Vibrational Spectroscopy

Johan Engelbrektsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Analytisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. ISBN: 1652-943X.
[Licentiatavhandling]

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola, Serie nr. 2005:12, ISSN 1652-943XDenna post skapades 2009-11-27.
CPL Pubid: 102362

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Analytisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

Kemi
Analytisk kemi
Spektroskopi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-05-25
Tid: 10.15
Lokal: KB