CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimization of power amplifier transfer characteristics

Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
European Microwave Conference p. 1325-28. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-29. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 10233

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur