CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linearity versus efficiency in mobile handset power amplifiers: A battle without a loser

J.C. Pedro ; N.B. Carvalho ; Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; J.A. Garcia
Microwave Engineering Europe Aug/Sept, p. 19-26. (2004)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2006-09-29. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 10232

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur