CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Equivalent circuit modeling of LDMOS transistors

Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
TARGET Winter School: RF device characterisation and modelling / Langer, E., Mayer, M. (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-29. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 10230

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur