CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

EUkraft - En samlad västsvensk EU-satsning

Stig E.R. Franzén (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Anders Karlström (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik)
Göteborg : Stiftelsen Chalmers Industriteknik, 2006. - 31 s.
[Rapport]

Rapporten behandlar åtgärder för att öka västsvensk närvaro inom olika internationella och europeiska FUD-program med fokus på västsvenska lärosäten. I korthet är slutsatseerna att; 1) olika strategiskt viktiga europeiska aktörer måste identifieras och värderas; 2) proaktivt agerande krävs för att a) skapa allianser med redan framgångsrika aktörer, b) synliggöra västsvenska unika kompetenser, c) etablera västsvenska aktörer i strategiska positioner för utformning av EUs olika program, t ex ramprogram för FUD. Dessutom redovisas en lång lista på nödvändiga specificerade operativa insatser, t ex coaching av nya aktörer, specifika tjänster inom juridik mm utökas, konkreta förberedelser ges monetärt stöd och att systematiskt "intelligence work" genomförs. Samordning av EUkraft bör ske genom en flexibel och virtuell organisation

Nyckelord: EUs forskningsprogram, proaktivt arbeteDenna post skapades 2009-11-26. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 102295

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)
Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur