CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Understanding and prediction of IMD behaviour in power amplifiers

Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Characterization and Modelling Approaches for Advanced Linearisation Techniques / Garcia, J.A., Sainz de la Maza, J.M.Z (2005)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-29. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 10229

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur