CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microwave Corona Breakdown in rf Devices

Joel Rasch (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; V.E. Semenov ; J. Puech
Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS), August 18-21, 2009, Moscow, Russia, PIERS Proceedings, Moscow Russia, The Electromagnetics Academy, Cambridge, MA, USA p. 1228-1231. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-11-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 102175

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur