CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Propagation of Partially Coherent Light in Nonlinear Media

Tobias Hansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik)
Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS), August 18-21, 2009, Moscow, Russia, PIERS Proceedings, The Electromagnetics Academy, Cambridge, MA, USA p. 1391-1395. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-11-25. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 102171

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur