CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Automatic model-based estimation of boreal forest stem volume from repeat pass C-band InSAR coherence

Jan Askne (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; M. Santoro
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing (0196-2892). Vol. 47 (2009), 2, p. 513-516.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-11-25. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 102168

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur