CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

E-bio och mobilkamera. Elefanter och myror i digital visuell kultur

Karin Wagner (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Magnus Mörck
Göteborg : University of Gothenburg, 2009. - 56 s.
[Rapport]

Nyckelord: livehändelser, mediering, storbildsskärmDenna post skapades 2009-11-25. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 102156

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) (GU)
Gothenburg Research Institute (GRI) (GU)

Ämnesområden

Konstvetenskap

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

CFK-rapport 2009:3