CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Turbulent Transport in Fusion Plasmas, Effects of Toroidicity and Fluid Closure

Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
American Institute of Physics Proceedings, NEW DEVELOPMENTS IN NONLINEAR PLASMA PHYSICS, Trieste, ITALY, AUG 10-28, 2009 (0094-243X). Vol. 1188 (2009), p. 193-204 .
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-11-25. Senast ändrad 2010-08-26.
CPL Pubid: 102154

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur