CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation of runaway electron generation during plasma shutdown by impurity injection

Tamás Fehér (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Håkan Smith ; Tünde Fülöp (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Kinga Gál
Proceedings of 11th IAEA Technical Meeting on Energetic Particles in Magnetic Confinement Systems (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-11-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 102153

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Fusion

Chalmers infrastruktur