CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Levels of Automation and User Control in Use of an Automatic Turbine System

Jonas Andersson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
European Conference on Cognitive Ergonomics 2009 p. 107-110. (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-11-25. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 102151