CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Schottky receivers and graphene for future THz electronics

Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Omid Habibpour (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Aik Yean Tang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Huan Zhao (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Vladimir Drakinskiy (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Peter Sobis (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik ; Extern) ; Josip Vukusic (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Tomas Bryllert (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
International Symposium on Terahertz Science and Technology between Japan and Sweden (1652-0769). p. 56-57. (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: THz receivers, graphene electronics, Schottky diodes


Invited presentation at the Japan-Sweden Terahertz Symposium (JSTS), 18-20 November 2009, Göteborg, Sweden.Denna post skapades 2009-11-24. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 102136

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur