CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A study on melt spinning of potentially electroactive textile fibres, and the influence of melt spinning parameters on molecular structure development

Anja Lund (Extern ; Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Bengt Hagström ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Poster186-P, PPS-2009, Europe /Africa Regional Meeting, Larnaca, Cyprus, October 18-21, 2009 (2009)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-11-24. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 102112

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Materialteknik
Funktionella material

Chalmers infrastruktur