CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microwave S-parameter Characterization of an Antenna-Coupled Catadioptric Lens

Biddut Banik (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Josip Vukusic (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters (1536-1225). Vol. 8 (2009), p. 1299-1301.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The focusing property of a bow-tie antenna coupled catadioptric lens is studied experimentally using a vector measurement setup. The results show that the lens-antenna provides short-range focusing. Furthermore, the return loss of the lens-antenna was determined numerically and confirmed experimentally from 1 GHz to 10 GHz. The lens-antenna provides 60% bandwidth (VSWR ≤ 2) centered at 6 GHz. Finally, the lens-antenna was employed to detect and locate buried objects and results are presented.

Nyckelord: Dielectric loaded antennas, Lens antennas, Nondestructive evaluations, Shaped beam antennasDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-11-24. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 102109

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Photonic THz Generation and Quasioptical Integration for Imaging Applications