CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

System Studies and Optimisation of the Single-Stage Absorbtion Heat Transformer Cycle

Per Holmberg (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1988. - 94 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2009-11-24.
CPL Pubid: 102108

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur