CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Non-Markovian Effects in Drift-type Turbulence

Anatoly Zagorodny ; Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
American Institute of Physics Proceedings Vol. From Leonardo to ITER (2009), p. 72.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-11-23.
CPL Pubid: 102078

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur