CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

From Waves to Vortices: A Novel Approach to General Relativity

Hans Wilhelmsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
American Institute of Physics Proceedings, FROM LEONARDO TO ITER: NONLINEAR AND COHERENCE ASPECTS, Gothenburg, SWEDEN, MAY 18-19, 2009 (0094-243X ). Vol. 1177 (2009), p. 64-71.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-11-23. Senast ändrad 2010-08-26.
CPL Pubid: 102076

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur