CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptivity with relaxation for ill-posed problems and global convergence for a coefficient inverse problem

Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Michael V. Klibanov ; Mikhail Yu. Kokurin
(2009)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-11-23.
CPL Pubid: 102072

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2009:47