CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Large-scale vortex dynamics

Hans Wilhelmsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
Recent Research Developments in Physics Vol. 8 (2009), p. 127.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-11-23. Senast ändrad 2009-12-11.
CPL Pubid: 102071

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur