CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

9. IP6 hydrolysis by Baker’s yeast: Capacity, kinetics and degradation products

Maria Türk (Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Nils-Gunnar Carlsson (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Thomas Andlid (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Journal of Agriculture and Food Chemistry Vol. 48 (2000), 1, p. 100-104.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-11-23. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 101992

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för livsmedelsvetenskap (1900-2003)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper
Biokemi
Mikrobiologi

Chalmers infrastruktur