CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of Saccharomyces cerevisiae CBS 7764 isolated from rainbow trout intestine

Thomas Andlid (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Lena Blomberg (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Lena Gustafsson (Institutionen för molekulär bioteknik) ; Anders Blomberg
Systematic and Applied Microbiology Vol. 22 (1999), p. 145-155.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-11-23.
CPL Pubid: 101991

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)
Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)
Institutionen för molekulär bioteknik (1999-2002)
Institutionen för cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi (1994-2011)

Ämnesområden

Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur