CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

e-VLBI for geosciences

Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik ; Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi)
Proceedings of Science: "The 8th International e-VLBI Workshop" (18248039). Vol. PoS(EXPReS09) (2009), p. PoS(EXPReS09)012.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-11-22. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 101987

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi
Geovetenskap och miljövetenskap
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur