CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A-LES for Drag Reduction of Truck-Trailers

Mohammad El-Alti (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Per Kjellgren (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
A-LES: Workshop of Active FLow Control, Gothenburg, 13-14 Oct 2009 (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-11-22. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 101984

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur