CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Partially Averaged Navier-Stokes Modelling of Turbulent Channel Flow with and without Forcing

J.M. Ma ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Shia-Hui Peng (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; F.J. Wang
Turbulence, Heat and Mass Transfer 6 (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-11-22. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 101980

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur