CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Numerical Modeling of Impinging Jet Heat Transfer

Mirko Bovo (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Sasan Etemad ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
International Symposium on Convective Heat and Mass Transfer in Sustainable Energy (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-11-21.
CPL Pubid: 101979

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur