CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Large Eddy Simulations: how to evaluate resolution

Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
International Journal of Heat and Fluid Flow (0142-727X). Vol. 30 (2009), 5, p. 1016-1025.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-11-21. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 101978

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur