CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sound Generation and Radiation of an Open Two-Dimensional Cavity

Jonas Ask (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
AIAA Journal (0001-1452). Vol. 22 (2009), 5, p. 938-946.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-11-21. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 101977

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur