CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Large-eddy simulation of mixed convection-radiation heat transfer in a vertical channel

Darioush Gohari Barhaghi (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
International Journal of Heat and Mass Transfer (0017-9310). Vol. 52 (2009), 17-18, p. 3918-3928.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-11-21. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 101975

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur