CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Download Alleviation of a Tilt-rotor Wing by Active Flow Control Strategies

Per Kjellgren (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Mohammad El-Alti (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
KATnet II Conference: Key Aerodynamic Technologies (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-11-21. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 101974

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur