CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the odd-even property of functions for boundary currents over kz in a spectrum of two-dimensional solutions

Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters Vol. 4 (2005),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 10196

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur