CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radiation efficiency, correlation, diversity gain, and capacity of a six monopole antenna array for a MIMO system: Theory, simulation and measurement in reverberation chamber

Kent Rosengren (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
Proceedings IEE, Microwave Antennas Propagation Vol. 152 (2005), 1, p. 7-16.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 10195

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur