CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis and measurements of conformal patch array antennas on multilayer circular cylinder

Silvia Raffaelli (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Zvonimir Sipus (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
IEEE Transactions on Antennas and Propagation Vol. 53 (2005), 3, p. 1105-1113.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 10194

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur