CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Advanced planning and scheduling systems in manufacturing planning and control processes

Linea Kjellsdotter (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: APS systems manufacturing planning and control, benefits, prerequisitesDenna post skapades 2009-11-20.
CPL Pubid: 101937

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Integrating the supply chain employing advanced planning systems: Three case studies


Applying advanced planning systems for supply chain planning: Three case studies


Prerequisites for using APS in S&OP and MPS processes


Examination

Datum: 2009-12-18
Tid: 13:00
Lokal: Vasa C
Opponent: Fredrik Persson, Linköpings universitet

Ingår i serie

Licentiate thesis, report - Department of Technology of Management and Economics, Chalmers University of Technology