CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Membrane binding and stimulated uptake of cell-penetrating peptides: A study in live cells and plasma membrane vesicles

Helene Åmand (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. ISBN: 1652-943X.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2009-11-20.
CPL Pubid: 101927

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Stimulated endocytosis in penetratin uptake: Effect of arginine and lysine


Examination

Datum: 2009-12-18
Tid: 11:00
Lokal: 10:an, Kemivägen 10, Chalmers Tekniska Högskola