CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Klimatfrågan handlar om mer än pengar

Daniel J.A. Johansson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Svenska Dagbladet (2009)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2009-11-19. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 101920

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik
Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur