CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Use errors and usability problems in relation to automation levels of medical devices

Lars-Ola Bligård (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Jonas Andersson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
European Conference on Cognitive Ergonomics 2009 (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-11-19. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 101910