CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multi-frequency imaging of the galaxy cluster Abell 2163 using the Sunyaev-Zel'dovich effect

Martin Nord ; K. Basu ; P.A.R. Ade ; A.N. Bender ; B.A. Benson ; F. Bertoldi ; H.M. Cho ; G. Chon ; J. Clarke ; M. Dobbs ; D. Ferrusca ; N.W. Halverson ; W.L. Holzapfel ; Cathy Horellou (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Daniel Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; J. Kennedy ; Z. Kermish ; R. Kneissl ; T. Lanting ; A.T. Lee ; M. Lueker ; J. Mehl ; K.M. Menten ; T. Plagge ; C.L. Reichardt ; P.L. Richards ; R. Schaaf ; D. Schwan ; H. Spieler ; C. Tucker ; A. Weiss ; O. Zahn
Astronomy & Astrophysics (0004-6361). Vol. 506 (2009), p. 623-636.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: galaxies: clusters: individual: Abell 2163 -- cosmic microwave background -- cosmology: observationsDenna post skapades 2009-11-19. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 101907

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi
Extragalaktisk astronomi
Kosmologi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Observations of submillimeter galaxies and of the Sunyaev-Zeldovich effect toward clusters of galaxies