CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Methods for risk analysis of use of medical equipment

Lars-Ola Bligård (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
18th Society for Risk Analysis - Europe Annual Meeting (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-11-19. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 101905

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Kognitionsvetenskap
Arbetsvetenskap och ergonomi
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur