CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulator för träning av robotförare vid sprutbetongsförstärkning.

Börje Westerdahl (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Mikael Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Mattias Roupé (Institutionen för bygg- och miljöteknik)
Göteborg : SveBeFo Rapport, 2007.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-11-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 101887

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik

Ämnesområden

Datorteknik
Mineral- och gruvteknik

Chalmers infrastruktur