CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Virtual Reality för byggindustrin.

Börje Westerdahl (Institutionen för byggteknik - Chalmers Lindholmen) ; Mattias Roupé (Institutionen för byggteknik - Chalmers Lindholmen) ; Mikael Johansson (Institutionen för byggteknik - Chalmers Lindholmen)
Göteborg : FoU Väst Rapport, 2004. ISBN: 1402-7410.
[Rapport]

Nyckelord: Virtual Reality, VRDenna post skapades 2009-11-19. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 101886

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggteknik - Chalmers Lindholmen (1999-2004)

Ämnesområden

Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur