CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Is Virtual Reality the Next Generation of GIS?

Mattias Roupé (Institutionen för byggteknik - Chalmers Lindholmen) ; Per-Åke Roupé
GEO World, USA February 2002, (2002)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2009-11-19.
CPL Pubid: 101884

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggteknik - Chalmers Lindholmen (1999-2004)

Ämnesområden

Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur